Trường THPT Y Đôn được thành lập ngày 15/7/2009 theo quyết định số 312/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai.
hinh.jpg
Năm học 2009-2010 – năm học đầu tiên trường có 359 HS chia thành 3 khối lớp. Trong đó, khối 10 có 217HS/6 lớp, khối 11 có 84 HS/3 lớp và 56 HS/2 lớp là HS khối 12. Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: Tổng thể có 25 người. Trong đó, cán bộ 01; giáo viên đứng lớp: 20 (tất cả đều đạt trình độ chuẩn: Đại học); nhân viên: 04. Trường có 04 tổ chuyên môn và 01 tổ văn phòng; 01 chi bộ Đảng trực thuộc huyện ĐakPơ với 04 Đảng viên; một Công Đoàn cơ sở với 26 công Đoàn viên; một Đoàn trường với nhiều Đoàn viên thanh niên HS và 20 Đoàn viên giáo viên.

Nhắc đến trường THPT Y Đôn là nhắc tới ngôi trường có tuổi đời còn rất trẻ. Do mới thành lập nên bên cạnh mặt thuận lợi trường còn gặp rất nhiều khó khăn. Đó vừa là thách thức nhưng cũng chính là động lực để thầy và trò trường Y Đôn vừa phấn đấu và khẳng định vị thế của mình vừa dần tạo lòng tin cho nhân dân ĐakPơ và sánh vai với các trường bạn.

Năm học 2009 -2010 được xác định là một mốc then chốt đầu tiên trong sự nghiệp trồng người. Trường THPT Y Đôn đã và đang xây dựng kế hoạch va đề ra những giải pháp hữu ích để thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu “Vì chất lượng giáo dục” – hướng tới “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Và trong một tương lai gần trường sẽ phần đấu xây dựng trường đạt chuẩn.

Trường THPT Y Đôn chính là cái nôi tri thức của huyện ĐakPơ nói riêng, tỉnh Gia Lai nói chung, hứa hẹn sẽ ươm mầm nhiều tài năng tương lai cho đất nước.