Tin tức sự kiện
Văn Bản Điều Hành
Liên kết website
Quảng cáo
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tháng

Kế hoạch hoạt động công đoàn tháng 8, 9, 10

  CĐ NGÀNH GD GIA LAI                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐ TRƯỜNG THPT Y ĐÔN                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

    
  
   
 

 

                                                                                            Đak Pơ, ngày 02  tháng 8  năm 2017

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 8/ 2017

 

 

TT

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỜI GIAN THỰC HIỆN

 

1.

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

6.

 

 

 

 

Họp BCH xây dựng kế hoạch hoạt động trong tháng.

 

  Động viên nhắc nhở ĐVCĐ tham gia tập huấn chuyên môn, học chính trị đầy đủ, nghiêm túc; thực hiện đúng kế hoạch thời gian năm học.

 

Vận động cán bộ giáo viên  ổn định nề nếp, dạy và học.

 

  Làm tốt công tác thăm hỏi, hiếu hỉ, động viên tinh thần ĐVCĐ. Các tổ Công đoàn cần chủ động trong việc thăm hỏi tổ viên: nắm bắt thông tin, báo cáo để tổ chức thăm hỏi kịp thời.

 

 Tiếp tục thực hiện nghiêm túc qui định trang phục công sở, qui ước nếp sống văn hóa của cơ quan.

 

 Tham gia Hội nghị Tổng kết năm học 2016 – 2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 do CĐN tổ chức.

 

BCH

 

 

 

BCH

 

 

BCH

 

 

 

BCH

 

 

 

 

BCH

 

 

Phượng

 

Đầu tháng 08

 

 

 

Trong tháng

 

 

Trong tháng

 

 

 

Cả tháng

 

 

 

 

Trong tháng

 

 

Cuối tháng

 

 

 

            Duyệt của Chi Bộ                                                                                                                                               TM. BCH Đak Pơ, Ngày 02/08/2017

                                                                                                     Chủ tịch

                                                                                                      (Đã kí)

                                                                                                Trần Thị Phượng    

 

 

  CĐ NGÀNH GD GIA LAI                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐ TRƯỜNG THPT Y ĐÔN                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

    
  
  Đak Pơ, ngày 01  tháng 9  năm 2017
 

 

                                                                    

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 9/ 2017

 

 

TT

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỜI GIAN THỰC HIỆN

 

1.

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

 

 

 

Họp BCH xây dựng kế hoạch hoạt động trong tháng.

 

Vận động cán bộ giáo viên ổn định nề nếp dạy và học, thực hiện đúng qui định trang phục công sở, qui ước nếp sống văn hóa của cơ quan.

 

  Động viên nhắc nhở ĐVCĐ làm tốt công tác chuyên môn, hoàn thiện các loại hồ sơ, sổ sách theo qui định.

   Làm tốt công tác thăm hỏi, hiếu hỉ, động viên tinh thần ĐVCĐ. Các tổ Công đoàn cần chủ động trong việc thăm hỏi tổ viên: nắm bắt thông tin, báo cáo để tổ chức thăm hỏi kịp thời.

 

  Phối hợp các ban, đoàn thể chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học.

 

Chuẩn bị và tiến hành Đại hội Công đoàn nhiệm kì mới.

 

Phối hợp chuyên môn nhà trường tổ chức cho CĐV đăng kí thi đua đầu năm và triển khai phát động  thi đua đợt I.

 

BCH

 

 

 

BCH

 

 

 

BCH

 

 

 

BCH

 

 

 

Linh

 

 

BCH

 

 

CTCĐ

 

01/9

 

 

 

Trong tháng

 

 

 

Trong tháng

 

 

 

Cả tháng

 

 

 

4, 5/9

 

 

9/9 và 18/9

 

 

Cuối tháng 09

 

            Duyệt của Chi Bộ                                                                                                                                                                                              TM. BCH

                                                                                                     Chủ tịch

                                                                                                      (Đã kí)

                                                                                                 Trần Thị Phượng    

 

 

 

  CĐ NGÀNH GD GIA LAI                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐ TRƯỜNG THPT Y ĐÔN                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

    
  
   
 

 

                                                                                           Đak Pơ, ngày 02  tháng 10  năm 2017

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 10/ 2017

 

TT

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỜI GIAN THỰC HIỆN

 

1.

 

2.

 

 

 

3.

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

7.

 

 

 

 

   Kiện toàn BCH CĐ nhiệm kì mới, bầu UBKT CĐ và chủ nhiệm UBKT CĐ.

  Họp BCH định kì xây dựng kế hoạch hoạt động trong tháng, thống nhất qui chế hoạt động BCH Công đoàn, qui chế chi tiêu nội bộ Công đoàn trong năm học.

   Ban Nữ công, UBKT CĐ xây dựng kế hoạch năm học 2017 – 2018 và đi vào hoạt động.

   Tổ chức cuộc họp với các thành viên Ban TTND để bầu trưởng ban, ra quyết định công nhận Ban TTND và thông báo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên biết.

    Phát động CBGV lập nhiều thành tích trong giảng dạy chào mừng ngày thành lập Hội Liên hiệp PNVN 20/10.

    Động viên ĐVCĐ tham gia và đạt hiệu quả cao trong đợt dự giờ, thao giảng rút kinh nghiệm.

   Phối hợp với Đoàn trường tuyên truyền và tổ chức hoạt động chào mừng ngày thành lập HLHPN Việt Nam (20/10)

 

 

BCH

 

 

BCH

 

 

 

 

Hiểu, Quỳnh

 

 

 

Phượng

 

 

 

 

BCH

 

 

 

BCH

 

 

 

BCH

 

 

 

Đầu tháng

 

 

5/ 10

 

 

 

 

Đầu tháng

 

 

 

 

Đầu tháng

 

 

 

 

Cả tháng

 

 

 

Trong tháng

 

 

16-20/10

 

 

                   Duyệt của Chi Bộ                                                   TM. BCHCĐ

                                                                                                     Chủ tịch  

                    (Đã kí)

                                                                                                           Trần Thị Phượng           


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội